Všeobecné podmínky

Následující podmínky upravují vztah mezi provozovatelem webu CzechSiteNet (dále jen poskytovatel) a zákazníkem.Zákazník se zavazuje:

 • Vybrat šablonu pro svojí budoucí webovou prezentaci.
 • Vybrat volnou doménu pro svojí budoucí webovou prezentaci.
 • Uhradit poplatek za registraci a správu domény, webhosting a mailhosting ve výši 720 Kć za rok.
 • Dodat veškeré informace, texty, obrázky a fotografie nutné pro naplnění šablony.
 • Dodržovat autorská práva u všech textů, informací, obrázků a fotografií, které dodal k zveřejnění na svém budoucím webu.


 • Poskytovatel se zavazuje:

 • Nabídnout zákazníkovi minimálně 10 šablon pro budoucí prezentaci.
 • Zaregisrovat a spravovat doménu 2. řádu vybranou zákazníkem (doména musí být v době registrace volná) a k ní navázané DNS záznamy po dobu, na kterou je zaplacen poplatek.
 • Naplnit ZDARMA šablonu dodanými texty.
 • Zveřejnit šablonu na adrese www.vasedomena.cz (info, com).
 • Nastavit a udržovat hosting pro webovou prezentaci.
 • Vytvořit pro zákazníka jednu emailovou schránku ve tvaru něco@zakaznikovadomena.cz (info, com) s velikostí 50 MB.


 • Poskytovatel dále nabízí:

 • Zajištění registrace do katalogů (vhodné pro zviditelnění webu.
 • Naplánování a realizace reklamní kampaně (vhodné pro zviditelnění webu).
 • Obstarání nebo tvorba obrázků a fotografií s dodržením veškerých autorských práv.
 • Zajištění aktualizací webové prezentace.
 • Zřízení 2. a další emailové schránky.
 • Ceny těchto doplňkových služeb na vyžádání.  Poskytovatel si vyhrazuje:

 • Právo na změnu textu nebo grafiky webu v případě, že by web obsahoval závadný obsah.
 • Právo odmítnout záíkazníka bez udání důvodu.


 • Zákazník nese plnou zodpovědnost za obsah své webové prezentace.  Obsah webové prezentace nesmí porušovat zákony ČR a nesmí obsahovat informace a grafiku odporující dobrým mravům.  Ukončení spolupráce (ukončení zveřejnění webu): Zákazník může službu KDYKOLIV písemně emailem vypovědět bez jakýchkoliv sankcí. Poskytovatel zákazníkovi do 30 dnů vrátí předplatné za nevyčerpané služby (poplatek za registraci domény - 300 Kč je nevratný).